Общи условия за ползване на сайта www.fransizkup.com

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "ФРАНСИЗКУП” ЕООД (наричан по-долу www.fransizkup.com) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн fransizkup.com (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на fransizkup.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".


1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

1.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
- Наименование на Доставчика: "ФРАНСИЗКУП” ЕООД
- ЕИК (БУЛСТАТ): 131121969
- ИН по ЗДДС: BG131121969
- Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Лазар Михайлов №27
- Данни за кореспонденция: Раздел Контакти  

1.2. Надзорни органи
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02 / 915 35 18
факс: 02 / 915 35 25
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
уеб-сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)
Адрес: 1000 София, пл."Славейков" №4А,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
уеб-сайт: www.kzp.bg

1.3. Администратор на лични данни
"ФРАНСИЗКУП” ЕООД е дружество, вписано в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД с идентификационен номер: 118916

1.4. Линк към ОРС
Онлайн платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) е достъпна през следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/


2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които fransizkup.com получава, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми. fransizkup.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

3. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.